Tìm kiếm

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Những cuộc chinh phạt của Alexandros đại đế

Những cuộc chinh phạt của Alexandros đại đế
Đế quốc Ba Tư rộng lớn, dưới thời "Vua của các vị vua" Darius III nhà Achaemenes, và sau đó chống nhau với các vị thủ lĩnh địa phương và các lãnh chúa xa tới tận phía Đông miền Punjab , Ấn Độ. Alexandros Đại Đế là một trong những vị thống soái vinh quang nhất mọi thời đại và được cho là bất khả chiến bại trên trận tiền. Cho tới khi ông qua đời, ông đã chinh phục hầu hết cả thế giới theo quan niệm của người Hy Lạp cổ đại. 

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Lịch sử Việt Nam: An nam chí lược

Lịch sử Việt Nam: An nam chí lược
Qua nguyên-niên Sơ-nguyên của Nguyễn-Đế (48-33 trước công nguyên), bãi bỏ hai quận Châu- Nhai và Đam-Nhỉ, còn lại bảy quận , kể cả Giao-Chỉ. Khi đầu, Giả-Quyên-Chi tâu rằng: Châu-Nhai, Đam Nhỉ, đều ở hải ngoại; xứ ấy thường cậy thế hiểm trở mà làm phản, đến lúc dụng binh tới dẹp, thì chỉ có miếng đất vô dụng mà thôi, nếu bỏ đi cũng không đáng tiếc.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

SẮP ĐẶT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỚI MẪU CHIẾN LƯỢC


Sắp đặt kế hoạch hành đọc với mẫu chiến lược. Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các nội dung sau: -Mở rộng việc lập trình hướng đối tượng -Làm quen với các khái niệm trừu tượng , đóng gói, đa hình và kế thừa -Chuyển đổi qua lại giữa 2 khái niệm “is-a” và “has-a” -Xử lý công việc bằng các thuận toán -Áp dụng mẫu Strategy vào thực tế

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Báo cáo nghiên cứu khoa học: LUẬT KINH TẾ – MẤY KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI


Quan niệm về luật kinh tế Khái niệm luật kinh tế, lĩnh vực luật kinh tế ( mà ta quen gọi sau này là ngành luật kinh tế) đã ra đời trước khi có sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội hiện thực . Trước khi nhân loại bước vào thế kỷ XX, với sự thống trị của tư tưởng tự do hóa kinh tế, người ta chưa biết đến khái niệm luật kinh tế và “ bàn tay vô hình” của Adam Smith là công cụ duy nhất để điều tiết sự vận động và phát triển của nền kinh tế.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Giáo trình - Luật cạnh tranh- chương 1(p2)


III. LỊCH SỬ SỰ RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRÊN THẾ GIỚI 1 Tổng quan chung 1.1. Sự cần thiết phải có sự can thiệp của Nhà nước đối với môi trường cạnh tranh Cạnh tranh là hiện tượng tất yếu, là động lực phát triển của thị trường . Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển của thị trường, đã có một thời kỳ, nguyên tắc tự do trong cạnh tranh được tôn trọng tuyệt đối đến mức, Nhà nước cho dù là chủ thể của quyền lực xã hội đã không được quyền can thiệp vào các quan hệ thị trường. Điều này lý giải tại sao cạnh tranh đã có từ lâu nhưng pháp luật về cạnh tranh lại xuất hiện muộn hơn rất nhiều. Những lý do cần có sự can thiệp và điều tiết của Nhà nước đối với môi trường cạnh tranh chính là lý do cần phải có pháp luật với tư cách là công cụ.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Giáo trình pháp luật đất đai


Luật Đất đai là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu , sử dụng và định đoạt số phận pháp lý của đất đai nhằm sử dụng đất đai đạt hiệu quả cao phù hợp với lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất.

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Sáu câu hỏi truyền cảm hứng cho một câu chuyện tiếp thị thành công


Sáu câu hỏi truyền cảm hứng cho một câu chuyện tiếp thị thành công Có thể bạn nghĩ rằng các doanh nghiệp sẽ nói với bạn về những gì họ làm và tại sao bạn nên kinh doanh cùng họ; nhưng không may, sự thật đáng buồn là nhiều chủ doanh nghiệp không thể làm được điều đó. Một xấp những cuốn brochure được viết cẩu thả cùng với những tấm hình lỗi thời sẽ không còn gây ấn tượng được nữa. Và giờ đây, trang web – một cơ sở giao tiếp tinh vi vốn có thể chuyển tải được nội dung hình ảnh, âm thanh – đang làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Các trang web không những cần phải truyền tải được nội dung hình ảnh, âm thanh một cách thích hợp mà còn cần đưa ra những đoạn đối thoại và biểu diễn trên video để chứng tỏ việc làm thế nào mà các sản phẩm, dịch