Tìm kiếm

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Đề tài về báo cáo thực tập, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động doanh nghiệp


CMK-899 Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
CMK-897 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC)
CMK-894 Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí
CMK-883 Thu thập và sử dụng bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính tại VACO
CMK-873 Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
CMK-850 Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VACO thực hiện
CMK-784 Báo cáo về máy điện thoại để bàn
CMK-751 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trọng điểm phía nam thời kỳ hội nhập WTO
BC12-3922 Báo cáo kiến tập về Công ty Cổ phần Công nghệ thông Hanel (kiến tập)
LV12-25527 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất - Nhập khẩu Y tế DOMESCO
LV12-25428 Hệ thống chương trình báo cáo và tổng hợp báo cáo kế hoạch đào tạo qua mạng LAN
LV12-25305 Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán DTL – Văn phòng Hà Nội thực hiện
LV12-25304 Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện
LV12-25303 Hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia Việt Nam thực hiện
LV12-25302 Vận dụng qui trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình Bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV12-25297 Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán IMMANUELthực hiện
LV12-25296 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện
LV12-24673 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
CH12-3269 Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)
CH12-3251 Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội
CH12-3269 Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)
CH12-3251 Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội
TNGA-001 Báo cáo nghiên cứu khoa học: BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TLLT-040 Đề tài Báo Cáo Tìm hiểu về Access Control List GVHD:
TALKT-177 BÁO CÁO QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
HDTB-8 Hướng dẫn trình bày luận văn trường  kinh tế luật Trà Vinh - áp dụng cho cả tiểu luận tốt nghiệp và báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHFR109 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại chi nhánh công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán sài gòn AFC
CHFR92 Cơ sở lý luận của kiểm toán chu trình bán hàng và thực tiễn trong kiểm toán báo cáo tài chính
CHFR14 Báo cáo với nội dung về công tác văn thư lưu trữ tại một công ty tư nhân
CHFR12 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trọng điểm phía nam thời kỳ hội nhập WTO
CHFR11 báo cáo thực tập tổng quan
CH12-3235 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam
CH12-3222 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
LV12-24575 Lập và phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
LVTLQS-0018 Báo cáo mô phỏng hiển thị radar vô tuyến điện trên máy PC
LVBC-1764 Báo cáo thực tập tại Công ty xây lắp- thi công cơ giới Sông Đà 9
LVBC-1417 Báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Minh Dương
LVBC-1388 Báo cáo tình hình chung của Công ty Cổ phần Tràng An
LVBC-1349 Báo cáo thực tập tổng hợp Tại xí nghiệp dược phẩm 120 Công ty dược và Ttbyt quân đội
LVBC-1197 Báo cáo tổng hợp về công tác kế toán tại Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
LVBC-1112 Báo cáo thực tập về công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Miền Tây
LVBC-863 Báo cáo thực tập về công tác kế toán tại công ty Hoa Tiêu khu vực III
LVBC-827 Báo cáo về ngân hàng công thương Hoàn Kiếm
LVBC-801 PHầN I: BáO CáO THựC TậP Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mĩ Sơn
LVBC-766 Báo cáo về Công ty tnhh sao sáng
LVBC-681 áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi) thực hiện
LVBC-605 Báo cáo về công tác quản lý doanh nghiệp hoạt động công ích cụm cảng hàng không miền bắc
LVBC-563 Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thực hiện
LVBC-557 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán quốc tế Việt Nam thực hiện
LVBC-378 Báo cáo Tổng hợp về tình hình thực tế tại công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội
LVBC-344 Báo cáo kế toán tổng hợp Tại công ty cơ khí xây dựng đại mỗ
LVBC-090 báo cáo tổ chức quản lý giá thành tại công ty cổ phần XD&DL DĐK Hà Nội
CH2010-1656 Hoàn thiện phân tích hệ thống báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vincom
CH2010-1618 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Gang thép Thái Nguyên
CH2010-1583 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép Việt nam
CH2010-1550 hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính của CáC doanh nghiệp niêm yết tại các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội 208 trang
CH2009-1247 Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn hiện
CH2009-1208 Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn hiện
CH2009-1199 Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán TP.HCM
CH2009-1132 hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông đà
ThS-76 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại công ty vận tải và xây dựng (tranco)
ThS-29 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel (107tr)
ThS-3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà (140tr)
CH-1088 hoàn thiện kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản trị tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (296 Trang)
CH-0992 hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro và trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty cao su do công ty kiểm toán aasc thực hiện (145 Trang)
CH-0970 hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất nhằm tăng cường quản lý tài chính tại tập đoàn than Việt Nam (157 Trang)
CH-0956 Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chínhtrong các Công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây(178 Trang)
CH-0949 giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các công ty chứng khoán Việt Nam (186 Trang)
CH-0676 hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính phục vụ cho các cổ đông tại các công ty cổ phần trong tiến trình hội nhập (133 Trang)
CH-0642 Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (101 Trang)
CH-0602 hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tập đoàn phú thái (126 Trang)
CH-0536 Hoàn thiện lập & phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (157 Trang 0
CH-0517 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Bộ Giao thông vận tải (116 Trang
CH-0304 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
CH-0227 Hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp xây lắp theo hướng vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 154 Trang
CH-0192 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán tuân thủ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước do KTNN thực hiện (111 Trang)
CH-0063 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Điện lực 1 93 Trang
CH-0057 Hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp xây lắp theo hướng vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 151 Trang
CH-0063 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Điện lực 1 93 Trang
CH-0057 Hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp xây lắp theo hướng vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 151 Trang
CH2010-1910 phát huy vai trò thông tin chính trị - xã hội trong hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở tỉnh cà mau hiện nay
CH2010-1793 nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên của đảng bộ cấp huyện ở đồng bằng sông cửu long hiện nay (Qua thực tế Long An)
CH12-3104  Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông _ 110 Trang
CH12-3080  Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex _ 160 Trang
CH12-3057  hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành do kiểm toán Nhà nước khu vực II thực hiện _ 149 Trang
CH12-3046  hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần techcombank _ 114 Trang
CH12-2981  Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Sữa Việt Nam _ 121 Trang
 CH11-2729  Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty điện lực 1 - 92 Trang
 CH11-2699  hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty tnhh một thành viên công nghiệp tàu thuỷ và xây dựng sông hồng - 107 Trang
 CH11-2698  Phương hướng hoàn thiện Hệ thống Báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO) - 124 Trang
 CH11-2682  Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện - 150 Trang
 CH11-2663  hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần nhựa bình minh - 105 Trang
THS-A46885 Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Cổ Phần May10- Garco10 (137 trang)
CH11-2862 Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên 143 trang
CH11-2636 hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty hàng hải Việt Nam 106trang
CH11-2567 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện 133trang
CH11-2514 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel (134 Trang)
THS10-217 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM THỰC HIỆN (132 trang)
THS10-162 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIấN CNTT VÀ XD SÔNG HỒNG (107 trang)
THS10-119 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (99 Trang)
CH10-2297 Hoàn thiện phân tích hệ thống báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Các Doanh nghiệp Ngoài Quốc doanh Việt Nam – VPBank 103 Trang
CH2010-2252 Bài báo cáo: Nghiêng cứu thị trường gạo (Dự án nâng cao năng lực nghiêng cứu chính sách do SIDA tài trợ)chính sách và chiến lược phát triển sản phẩm, cũng như các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam 91 trang
CH2010-2194 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán nội bộ Công ty Liên doanh Toyota Việt Nam thực hiện 133 trang
CH2010-2128 hoạt động giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở tỉnh quảng bình hiện nay
CH2010-2252 CH2010-2252 Bài báo cáo: Nghiêng cứu thị trường gạo (Dự án nâng cao năng lực nghiêng cứu chính sách do SIDA tài trợ)chính sách và chiến lược phát triển sản phẩm, cũng như các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam 91 trang
HM158 HM158. Báo cáo tài chính hợp nhất : Lý luận ,thực trạng và phương phaap1 hoàn thiện
HM109 HM109. Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương pháp hoàn thiện
HM79 HM79. Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán TP.HCM
LV010-1218 hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dược phẩm Bảo Lâm (72 trang)
LV010-1217 Nhận xột và giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện (60 trang)
LV010-1212 Hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt thực hiện (72 trang)
LV010-1193 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tạiBộ Kế hoạch & Đầu tư và Cục đầu tư nước ngoài (36 trang)
LV010-1124 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN (95 trang) ()
LV010-1104 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh thực hiện (78 Trang)
LV010-849 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (68 Trang) Gồm báo cáo và chuyên đề tốt nghiệp (68 trang)
LV010-722 Quy trình kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả, lập báo cáo tài chính (30 Trang)
LV010-719 Phân tích Tình hình tài chính của Công ty thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội (83 Trang)
LV-9752  đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần hoá chất dầu Petrolimex thông qua việc phân tích hệ thống báo cáo tài chính ( 67 Trang)
LV-9452  Công ty Viễn thông quốc tế - VTI (báo cáo tốt nghiệp) ( 120 Trang)
LV-9415  Hoàn thiện công tác lập và trình bày hệ thống Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vinafco ( 50 Trang)
LV11-22981 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Hàng hải đông đô 72trang
LV11-22623 Lập và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty thép Việt Nam - thực trạng và giải pháp 86trang
LV11-22600 đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp phục vụ phê duyệt cho vay tại các ngân hàng thương mại 85trang
LV11-22365 Hoàn thiện tổ chức lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Cổ phần Hà đô 80 Trang)
LV11-22334 kiểm toán và hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thăng long thực hiện 70 Trang)
LV11-22143 Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa đạt Hoà Vĩnh Phúc 77 Trang)
LV2010-19088 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính ở Công ty xây dựng số 1 Hà nội
LV2010-19097 Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội
LV2010-19165 Quy trình thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện
LV2010-19355 Hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán VFA thực hiện
LV-9059  Phân tích thiết kế phần mềm quản lý và báo cáo tình trạng mạng ngoại vi của Các đài viễn thông trực thuộc bưu điện tỉnh vĩnh phúc ( 93 Trang)
LV-9033  Kiểm toán khoản mục thuế và các khoản phải nộp Nhà nước trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam ( 67 Trang)
LV-9032  Vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá việt nam ( 78 Trang)
LV-9031  Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) thực hiện ( 88 Trang)
LV-9030  Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AvàC thực hiện ( 113 Trang)
LV-9029  Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện ( 101 Trang)
LV-9028  Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán công trình Xây dựng cơ bản hoàn thành do Công ty VAFICO thực hiện ( 70 Trang)
LV-9027  Hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện ( 102 Trang)
LV-9025  Quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty AASC ( 88 Trang)
LV-9024  Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán phần hành bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH KPMG thực hiện ( 80 Trang)
LV-9022  Hoàn thiện kiểm toán hoạt động cho vay trong kiểm toán báo cáo tài chính đối với các ngân hàng thương mại ( 86 Trang)
LV-9021  Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT ( 111 Trang)
LV-9019  Hoàn thiện thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội ( 81 Trang)
LV-9018  Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện ( 97 Trang)
LV-9017  Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam – VACO thực hiện ( 105 Trang)
LV-9016  Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện ( 98 Trang)
LV-9015  Vận dụng thử nghiệm cơ bản (TNCB) vào kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA thực hiện ( 80 Trang)
LV-9013  Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group ( 94 Trang)
LV-9012  Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện ( 120 Trang)
LV-9011  áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 102 Trang)
LV-9010  Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 114 Trang)
LV-9009  Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành do CPA VIETNAM thực hiện ( 101 Trang)
LV-9008  Hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACPA thực hiện ( 79 Trang)
LV-9006  Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chinh ACAGroup thực hiện ( 93 Trang)
LV-9004  Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện ( 88 Trang)
LV-9003  Vận dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 80 Trang)
LV-9002  Kiểm toán chi phí hoạt động trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) ( 102 Trang)
LV-9000  Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán thực hiện ( 65 Trang)
LV-8999  Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 89 Trang)
LV-8996  Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 98 Trang)
LV-8994  Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty AASC thực hiện ( 90 Trang)
LV-8992  Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo Tài chính ( 92 Trang)
LV-8991  Kiểm toán báo cáo chi phí thực hiện dự án ODA do công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 90 Trang)
LV-8990  Thủ tục kiểm tra chi tiết trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 78 Trang)
LV-8989  Hoàn thiện chu trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện ( 90 Trang)
LV-8987  Hoàn thiện kiểm toán chu trình Hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGROUP ( 82 Trang)
LV-8986  Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thực hiện ( 87 Trang)
LV-8982  Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện ( 76 Trang)
LV-8980  Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán quốc tế Việt nam thực hiện ( 71 Trang)
LV-8975  đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long thực hiện ( 84 Trang)
LV-8974  Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Grant Thornton Việt nam thực hiện ( 92 Trang)
LV-8973  Kiểm toán chu trình Hàng Tồn Kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ry TNHH kiểm toán Hùng Vương  ( 82 Trang)
LV-8971  Hoàn thiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện tại dự án xây dựng cơ sở hỗ trợ đào tạo ( 90 Trang)
LV-8970  Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACAGroup thực hiện ( 77 Trang)
LV-8969  Kiểm toán các khoản phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty CPA VIệT NAM thực hiện ( 104 Trang)
LV-8968  Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty VAFC ( 105 Trang)
LV-8967  Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty ( 110 Trang)
LV-8965  Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACAGroup thực hiện ( 93 Trang)
LV-8963  Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty KPMG thực hiện ( 79 Trang)
LV-8960  Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam ( 80 Trang)
LV-8959  Thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán SvàS ( 83 Trang)
LV-8958  Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Aticvietnam thực hiện ( 115 Trang)
LV-8957  Kỹ thuật kiểm tra chi tiết đối với các phần hành cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện bởi công ty kiểm toán Việt Nam ( 109 Trang)
LV-8952  Kiểm toán khoản mục thuế trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty ACAGroup ( Trang)
LV-8951  Kiểm toán chu trình Bán hàng- Thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Grant Thornton thực hiện ( 86 Trang)
LV-8950  Thu thập Bằng chứng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam ( 77 Trang)
LV-8949  Kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn Grant Thornton Việt Nam thực hiện ( 68 Trang)
LV-8565  Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng ( 81 Trang)
LV-8562  Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long ( 80 Trang)
LV-8545  Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Chè Việt Nam ( 104 Trang)
LV11-23976 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện 89Trang
LV11-23965 Hoàn thiện quy trình kiểm toán Thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam 103Trang
LV11-23946 Bao cao tai chinh vơi viêc phân tich tinh hinh tai chinh tai công ty TNHH phân mêm Nhân Hoa 77Trang
LV11-23702 Quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện 90trang
LV11-23701 Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện 68trang
LV11-23700 Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện 93trang
LV11-23699 Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện 74trang
LV11-23698 Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện 76trang
LV11-23697 Hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT 92trang
LV11-23695 Hoàn thiện qui trình kiểm toán chu trình bán hàng –thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA thực hiện 110trang
LV11-23694 Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế thực hiện 106trang
LV11-23693 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện 778trang
LV11-23691 Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán APEC thực hiện 86trang
LV11-23690 Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thực hiện 76trang
LV11-23375 Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst vàYoung Việt Nam thực hiện 131trang
LV11-23373 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện 89trang
LV11-23212 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội 132trang
LV11-23151 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại chi nhánh công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC) 112trang
LV2010-19722 phân tích báo cáo tài chính tại công ty tnhh bạch việt
LV10-19968 Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc (bách khoa) 71 Trang
LV10-20053 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 73 Trang
LV10-20269 Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế 100 Trang
LV10-20307 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán thực hiện (134 Trang)
LV10-20309 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện (102 Trang)
LV10-20314 Kiểm toán Hàng tồn kho trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty MOA thực hiện 114 Trang
LV10-20378 Vận dụng thủ tục kiểm tra chi tiết với kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (98 Trang )
LV10-20380 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện 122 Trang
LV010-27 Báo cáo tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (18 trang)
LV010-30 Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH Mạnh Toàn (76 Trang)
LV010-32 Báo cáo thực tập tạo: Công ty Cổ Phần xi măng Hà Giang (32 trang)
LV010-34 Báo cáo thực tập tại: Công ty Cổ Phần xi măng Hà Giang (38 trang)
LV010-61 Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Điện tử Hoàn Kiếm (22 trang)
LV010-75 Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Đăng Thành (27 trang)
LV010-79 hoàn thành báo cáo nghiệp vụ về tuyển dụng nhân lực tại Khách sạn Daewoo Hà Nội (57)
LV010-81 Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Vầng Dương (32 trang)
LV010-80 Báo cáo tổng quan của công ty cơ khí Gia Long (36 Trang)
LV010-82 Báo cáo thực tập về Khách sạn DAEWOO Hà nội (33 trang)
LV010-83 Báo cáo thực tập về Công ty TNHH Đăng Thành (35 trang)
LV010-90 Báo cáo thực tập về công ty cổ phần vật liệu Bưu Điện (29 trang)
LV010-107 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình HTK trong kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Thủ Đô – CACC thực hiện (76 trang)
LV010-108 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện (62 trang)
LV010-109 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (94 trang)
LV010-111 Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (9 trang)
LV010-146 Báo cáo tổng hợp tại Công ty Cổ phần Bao bì và in Nông nghiệp (56 trang)
LV010-149 Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện (58 trang)
LV010-150 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện (67 trang)
LV010-151 Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (28 Trang)
LV010-152 Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện (62 trang)
LV010-187 Hoàn thiện quy tŕnh kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện (56 Trang)
LV010-238 Báo cáo thực tập : Thiết bị đầu cuối thông tin (42 Trang)
LV010-239 Báo cáo thực tập tổng hợp: Tìm hiểu bộ máy tổ chức nhân sự và quản trị nhân sự tại nhà hàng (14 Trang)
LV010-251 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Hữu Nghị (39 Trang)
LV010-252 Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh thực hiện tại Công ty khách hàng (73 Trang)
LV010-259 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình HTK trong kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Thủ Đô – CACC thực hiện (40 Trang)
LV010-277 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Thủ Đô(CACC) (76 Trang)
LV010-294 Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC (90 Trang)
LV010-299 Hoàn thiện Quy trình kiểm toán khoản mục cho vay trong kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH của các TCTD do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện (109 Trang)
LV010-394 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (119 TRang)
LV010-480 Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (83 TRang)
LV010-484 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán t­ vấn xây dựng Việt Nam thực hiện (103 TRang)
LV010-486 Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và T­ vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện (90 TRang)
LV010-492 Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - T­ vấn thuế (88 TRang)
LV010-503 Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần may Nam Hà (97 TRang)
LV010-513 Báo cáo tổng hợp: Thực hành nghiệp vụ kế toán (công ty kinh doanh về than) 178 Trang
LV010-514 Báo cáo thực tập tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội Hacatex 135 Trang
LV010-515 Báo cáo tổng hợp hoạch toán hàng tồn kho tại xí nghiệp may Thăng Long (72 trang)
LV010-531 Báo cáo tổng hợp cao đẳng: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng (93 TRang)
LV010-560 Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế trường bách khoa hà nội: Tại công ty TNHH Mỹ Tài (40 Trang)
LV010-566 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: chuyên ngành kế toán tại công ty gang thép (72 Trang)
LV010-574 Báo cáo kế toán tại công ty TNHH Vũ Dương ( 115 Trang)
LV010-591 Báo cáo thực tập tốt nghiệp : kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông (70 Trang)
LV-18494 Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC thực hiện
LV-18485 Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)”
LV-18484 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
LV-18422 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện
LV-18350 Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
LV-18348 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
LV-18336 Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam
LV-18319 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi) thực hiện
LV-18163 Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính và công tác lập báo cáo tài chính tại văn phòng Tổng công ty VINACONEX
LV-18031 Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện
LV-18025 Phân tích Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
LV2010-19403 Hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Việt Nam
LV2010-19422 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện
LV2010-19424 Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
LV2010-19430 hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội thực hiện
LV10-21815 Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận – Nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả - Lập báo cáo kế toán tại công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín 108 Trang
LV10-21702 Tổ chức công tác kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật 130 Trang
LV10-21686 Hoàn thiện kiểm toán các khoản phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện 55 Trang
LV10-21608 kiểm toán và hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thăng long thực hiện 63 Trang
LV10-21606 Trình tự kiểm toán Vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại công ty kiểm toán APEC 42 Trang
LV10-21331 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện 81 Trang
LV10-21247 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội 73 Trang
LV10-21242 Vận dụng quy trình lập kế hoạch trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện 79 Trang
LV10-21241 hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện 77 Trang
LV10-21213 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện 131 Trang
LV10-21029 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện 74 Trang
LV10-21027 Vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính IFC-ACA Group thực hiện 62 Trang
LV10-21026 hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện 59 Trang
LV10-21025 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện 79 Trang
LV10-21024 Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện 57 Trang
LV10-21022 Quy trình Kiểm toán chu trình Hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn đầu tư Tài chính Châu á thực hiện 69 Trang
LV10-21020 Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán APEC thực hiện 74 Trang
LV10-21018 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn – định giá ACC_Việt Nam thực hiện 96 Trang
LV10-21017 Hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thực hiện 69 Trang
LV10-21015 Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Kiểm toán CA&A - Chi nhánh Hà Nội thực hiện 79 Trang
LV10-21012 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội thực hiện 78 Trang
LV10-21011 Hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 68 Trang
LV10-21010 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện 125 Trang
LV10-21008 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện 81 Trang
LV10-21007 Vận dụng thủ tục phân tích với kiểm toán khoản mục doanh thu trong thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA 56 Trang
LV10-21006 Kiểm toán khoản mục vay ngắn hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện 78 Trang
LV10-21004 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC 71 Trang
LV10-21003 Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh thực hiện tại công ty khách hàng 76 Trang
LV10-21002 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện 115 Trang
LV10-21001 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội thực hiện 95 Trang
LV10-20456 Công tác phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty Bảo Việt Nam định 67 Trang
KT0489 Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện ( còn thiếu phần 3)
LV2010-19511 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội thực hiện
LV-15907 Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Vinafood 1 Thái Bình
LV-15727 Báo cáo đánh giá về cấp nước, vệ sinh và sức khoẻ nông thôn Việt Nam được Chính phủ Việt Nam và Tổ chức tài trợ đồng thực hiện
LV-15384 Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xà phòng Hà Nội
LV-15274 hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-15256 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (Virasimex)”
LV-18494 Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC thực hiện
LV-18485 Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)”
LV-18484 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
LV-18422 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện
LV-18350 Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
LV-18348 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
LV-18336 Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam
LV-18319 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi) thực hiện
LV-17861 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-17834 Qui trình kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam - VNFC thực hiện
LV-17829 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam thực hiện
LV-17825 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-17824 Hoàn thiện công tác kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn thuế (ATC)
LV-17823 Hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần giám định Vinacontrol Hà Nội
LV-17822 Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-17821 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-17817 Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý quy trình bảo trì, bảo dưỡng và hỗ trợ thông tin cho bộ phận quản lý thông tin khách hàng lên báo cáo tại công ty Ford Hà Nội
LV-17810 Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACCAGroup
LV-17807 Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết bị và chuyển giao công nghệ
LV-17802 Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện
LV-17801 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-17799 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh kiểm toán Quốc gia Việt Nam thực hiện
LV-17798 Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiệ
LV-17794 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-17793 Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC
LV-17792 kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam ) thực hiện
LV-17791 Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-17789 Hoàn thiện quy trình kiêm toan chu trinh mua hang va thanh toan trong kiêm toan báo cáo tài chính do công ty kiêm toan va tư vân tai chinh (ACCA) thưc hiên
LV-17785 Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-17779 Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện
LV-17764 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
LV-17756 Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết bị và chuyển giao công nghệ
LV-17644 Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMG -Thực trạng và giải pháp
LV-17545 Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty cơ khí Quang Trung
LV-17466 Hoàn thiện kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện
LV-17799 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh kiểm toán Quốc gia Việt Nam thực hiện
LV-17798 Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiệ
LV-17794 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-17793 Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC
LV-17792 kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam ) thực hiện
LV-17791 Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-17789 Hoàn thiện quy trình kiêm toan chu trinh mua hang va thanh toan trong kiêm toan báo cáo tài chính do công ty kiêm toan va tư vân tai chinh (ACCA) thưc hiên
LV-17785 Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-17779 Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện
LV-17764 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
LV-17756 Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết bị và chuyển giao công nghệ
LV-17644 Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMG -Thực trạng và giải pháp
LV-17545 Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty cơ khí Quang Trung
LV-17466 Hoàn thiện kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện
LV-16902 phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VINACONEX.
LV-16725 Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng-thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT thực hiện
LV-16724 Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ
LV-16723 Hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính Việt Nam Facom
LV-16722 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện
LV-16695 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH AASC thực hiện
LV-16371 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
LV-16172 quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-16170 Hoàn thiện Kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Phương đông thực hiện
LV-16169 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện
LV-16168 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Hà Nội thực hiện
LV-16167 Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
LV-16166 Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính Do công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính thực hiện
LV-16165 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
LV-16164 Hoàn thiện quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Việt Nam thực hiện
LV-16163 hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện
LV-16162 Kiểm toán doanh thu và khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh tài chính và kiểm toán việt nam thực hiện
LV-16161 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA
LV-16160 áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Deloitte thực hiện
LV-16158 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Phương đông ICA (PCA) thực hiện
LV-16157 Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
LV-16155 Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA thực hiện
LV-16153 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst and Young thực hiện
LV-16152 Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-16151 Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-16150 Hoàn thiện kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn Thủ đô (CACC) thực hiện
LV-16148 Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC thực hiện
LV-16147 “Thực trạng về lập kế hoạch kiểm toán trong báo cáo tài chính tại một số định chế tài chính của Ernst & Young Việt Nam
LV-16143 Hoàn thiện các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC thực hiện
4
LV-16142 Hoàn thiện các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC thực hiện
LV-16141 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Thế Giới Mới thực hiện
LV-16139 Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ASNAF việt nam thực hiện
LV-16138 Chu trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-16137 Tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện
LV-16136 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-16135 quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế thực hiện
LV-16134 Hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA thực hiện
LV-16133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte thực hiện
LV-16132 Hoàn thiện kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-16131 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA
LV-16130 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
LV-16127 Hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán các khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
LV-16126 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán APEC (APEC.AUDIT) thực hiện
LV-16123 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Auditing Company Limited (ASC)
LV-16122 Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-16121 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
LV-16120 thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính khách hàng năm đầu tiên tại chi nhánh Hà Nội công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
LV-16119 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và kiểm toán Việt Nam
LV-16118 Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện
LV-16117 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện
LV-16116 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-15256 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (Virasimex)”
099LV0486 Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH
099LV0401 Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
099LV0392 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện
099LV0294 Báo cáo kế toán tổng hợp tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên
kk266 Báo cáo tổng hợp kế toán tại công ty Vinaconex1 Hà Nội (177tr)
kk262 Báo cáo kế toán tổng hợp tại công ty quản lý và sữa chữa đường bộ 474
kk266 Báo cáo tổng hợp kế toán tại công ty Vinaconex1 Hà Nội (177tr)

kk262 Báo cáo kế toán tổng hợp tại công ty quản lý và sữa chữa đường bộ 474
400165 Báo cáo tài chính tại công ty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN
400115 Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH
400088 Báo cáo TC trong DN
400061 Báo cáo TC ở TECHCOMBANK
5560 Báo cáo tình hình hoạt động phòng kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần phát trine nhà thành phố Hồ Chí Minh. (Huosinhgbank)
5525 Việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán.(AFC)
5521 Quy trình phân tích kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3092 Báo cáo thực tập kế toán tại công ty xây lắp 665.
3090 Báo cáo thực tập hoạt động kinh doanh.
3087 Báo cáo nhà máy xe lửa Gia Lâm.
3084 Báo cáo tốt nghiệp: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
LV-650 Các thủ tục thực hiện trong giai đoạn kết thúc kiểm toán Báo cáo tài chính
2008Dlich-11 Báo cáo thực tập tại nhà hàng May (33tr)
2008Tin-34 Báo cáo conga nghệ phần mềm và ứng dụng
2008Ld-52 Cải thiện điều kiện lao động trong công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (51tr - có báo cáo)
2008Mar-19 Các giải pháp marketing mục tiêu trong nhập khẩu thiết bị kỹ thuật của công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành (43tr) (có báo cáo)
2008Qtr-90 Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH HA AN (50tr) (giấy) (có báo cáo)
2008Qtr-83 TỔ CHỨC LẠI CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÀO THỊNH (33tr) (báo cáo)
2008Tc-40 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel (66tr)
2008Tc-13 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (62tr)
2008Tc-4 Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia (84tr)
2008Nh-67 Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình (60tr)
2008Nh-13 Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình (62tr)
2008Nh-12 Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng tại chi nhánh NHTMCP xuất nhập khẩu Eximbank Hà Nội (80tr) (có báo cáo)
2008K-268 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Hồng Hà (56tr) (có báo cáo)
2008K-263 Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco (75tr) (báo cáo)


2008K-255 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hoà Bình (68tr) (có báo cáo)
2008K-242 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn (cả báo cáo)
2008K-163 Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hoà Vĩnh Phúc (78tr)
LV-16902 phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VINACONEX.
LV-16695 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH AASC thực hiện
LV-16371 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
LV-16172 quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-16170 Hoàn thiện Kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Phương đông thực hiện
LV-16169 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện
LV-16168 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Hà Nội thực hiện
LV-16167 Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
LV-16166 Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính Do công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính thực hiện
LV-16165 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
LV-16164 Hoàn thiện quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Việt Nam thực hiện
LV-16163 hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện
LV-16162 Kiểm toán doanh thu và khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh tài chính và kiểm toán việt nam thực hiện
LV-16161 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA
LV-16160 áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Deloitte thực hiện
LV-16158 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Phương đông ICA (PCA) thực hiện
LV-16157 Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
LV-16155 Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA thực hiện
LV-16153 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst and Young thực hiện
LV-16152 Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-16151 Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
LV-16150 Hoàn thiện kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn Thủ đô (CACC) thực hiện
LV-16148 Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC thực hiện
LV-16147 “Thực trạng về lập kế hoạch kiểm toán trong báo cáo tài chính tại một số định chế tài chính của Ernst & Young Việt Nam
LV-16143 Hoàn thiện các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC thực hiện
LV-16142 Hoàn thiện các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC thực hiện
LV-16141 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Thế Giới Mới thực hiện
LV-16139 Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ASNAF việt nam thực hiện
LV-16138 Chu trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-16137 Tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện
LV-16136 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-16135 quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế thực hiện
LV-16134 Hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA thực hiện
LV-16133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte thực hiện
LV-16132 Hoàn thiện kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện
LV-16131 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA
LV-16130 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
LV-16127 Hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán các khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
LV-16126 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán APEC (APEC.AUDIT) thực hiện
LV-16123 Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Auditing Company Limited (ASC)
LV-16122 Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-16121 Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
LV-16120 thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính khách hàng năm đầu tiên tại chi nhánh Hà Nội công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
LV-16119 Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và kiểm toán Việt Nam
LV-16118 Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện
LV-16117 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện
LV-16116 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện
LV-15907 Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Vinafood 1 Thái Bình