Tìm kiếm

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

BÁO CÁO THỰC TẬP, CHUYÊN ĐỀ, LUẬN VĂN TỔNG HỢP

16096 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp khai thác, phát triển tuyến du lịch chủ đề "con đường di sản thế giới" nhằm phục vụ cho việc phát triển du lịch tại quảng nam & đà nẵng
  16097 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện nghiệp vụ nhận hàng nhập khẩu vận tải đường biển bằng container tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương đà nẵng (công ty vietrans đà nẵng)
  16098 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động nhập khẩu linh kiện xe gắn máy của công ty
  16099 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - phân tích chất lượng phục vụ và biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn bamboogreen harbourside
  16100 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty tnhh thái bình dương
  16101 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu thuỷ sản thành phố đà nẵng
  16102 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường mỹ tại công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản thọ quang
  16103 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu của chính phủ cho các doanh nghiệp đà nẵng
  16104 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - xây dựng chương trình quan hệ công chúng(pr) tại công ty sông thu
   12694 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp - Mẫu bài tham khảo 
  12705 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 1 - Mẫu bài tham khảo 
  26267 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hud1 - Mẫu bài tham khảo 
  20756 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà nội - Mẫu bài tham khảo 
  26177 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 - Mẫu bài tham khảo 
  22542 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - Mẫu bài tham khảo 
  31789 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 5 hải phòng - Mẫu bài tham khảo 
  31671 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành nam - Mẫu bài tham khảo 
  26251 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hà nội - Mẫu bài tham khảo 
  32499 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hudi - Mẫu bài tham khảo 
  32498 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thái bình dương - Mẫu bài tham khảo 
  26326 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại hà nội - Mẫu bài tham khảo 
  26558 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nghệ an - Mẫu bài tham khảo 
  21234 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ detec - Mẫu bài tham khảo 
  37218 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thương mại số 9 - Mẫu bài tham khảo 
  22861 báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế - Mẫu bài tham khảo
K0474 Đề tài kế toán  - một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán giá thành ở công ty cổ phần dược & vật tư thú y
 K0477 Đề tài kế toán  - thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện
 K0478 Đề tài kế toán  - kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do công ty dvtvtc kế toán & kiểm toán (aasc) thực hiện
 K0479 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện lạnh dân dụng & công nghiệp bảo linh
 K0480 Đề tài kế toán  - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần đầu tư xây dưng & phát triển du lịch hà nội
 K0482 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải ô tô vĩnh phúc
 K0483 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp tm - công ty thương mại hà nội
 K0485 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền & các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần dệt may xuất khẩu hải phòng
TH1383 luận văn, chuyên đề, đề tài - kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty xnk chuyên gia lao động và kỹ thuật (ims) - bộ thương mại Tìm thêm
 TH1798 luận văn, chuyên đề, đề tài - công tác tổ chức lao động tiền lương Kích hoạt
 TH1940 luận văn, chuyên đề, đề tài - đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than – tkv Tìm thêm
 TH1947 luận văn, chuyên đề, đề tài - thực trạng lao động việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hà nội Tìm thêm
 TH1952 luận văn, chuyên đề, đề tài - hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty tnhh thiết bị giáo dục hà lân Tìm thêm
 TH1966 luận văn, chuyên đề, đề tài - nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Tìm thêm
 TH2017 luận văn, chuyên đề, đề tài - hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 trung ương Tìm thêm
 TH2062 luận văn, chuyên đề, đề tài - vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản lao động xã hội giai đoạn 2001 – 2008 Tìm thêm
 TH2145 luận văn, chuyên đề, đề tài - công tác tạo động lực trong lao động tại công ty tnhh phúc anh Tìm thêm
 TH2345 luận văn, chuyên đề, đề tài - hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động Tìm thêm
 TH2359 luận văn, chuyên đề, đề tài - phân tích biến động về lao động trong ngành thống kê việt nam lấy mốc thời gian 1995; 200; 2005; 2008 Tìm thêm
 TH2369 luận văn, chuyên đề, đề tài - hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động Kích hoạt
 TH2373 luận văn, chuyên đề, đề tài - phân tích thống kê thực trạng lao động tại công ty vận tải hành khách đường sắt hà nội giai đoạn 2004 – 2008 và giải pháp cho giai đoạn 2009 - 2010 Tìm thêm
 TH2383 luận văn, chuyên đề, đề tài - vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần hóa chất vật liệu điện hải phòng giai đoạn 2003 – 2008 Tìm thêm
 TH2394 luận văn, chuyên đề, đề tài - nâng cao khả năng thắng thầu ở công ty xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động với nước ngoài Tìm thêm
 TH2411 luận văn, chuyên đề, đề tài - biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bưu điện thành phố vinh - nghệ an Tìm thêm
 TH2451 luận văn, chuyên đề, đề tài - tạo động lực cho người lao động tại công ty giấy bãi bằng Tìm thêm
 TH2499 luận văn, chuyên đề, đề tài - tạo việc làm cho lao động thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở quận cầu giấy Tìm thêm
 TH2506 luận văn, chuyên đề, đề tài - giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động tại hợp tác xã thương mại hương lụa Tìm thêm
 TH2514 luận văn, chuyên đề, đề tài - kế hoạch lao động việc làm trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2010 Tìm thêm
 TH2539 luận văn, chuyên đề, đề tài - nâng cao hiệu quả sử dụng lao động Kích hoạt
 TH2563 luận văn, chuyên đề, đề tài - giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bảo hộ lao động trên thị trường nội địa của công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động Tìm thêm
 TH2570 luận văn, chuyên đề, đề tài - một số giải pháp về tiền lương, tiền thưởng nhằm giữ chân người lao động tại công ty cổ phần xây dựng hồng đạt Tìm thêm
 TH2580 luận văn, chuyên đề, đề tài - trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động virasimex Tìm thêm
 TH2595 luận văn, chuyên đề, đề tài - đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bảo hộ lao động trên thị trường nội địa của công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động’ Tìm thêm
 TH2605 luận văn, chuyên đề, đề tài - thực trạng lao động và thu nhập của người dân huyện thanh liêm. Tìm thêm
 TH2611 luận văn, chuyên đề, đề tài - nâng cao năng suất lao động trong công ty tnhh kiên và kiên Tìm thêm
Tìm thêm đề tài tải miến phí tại luanvan.vn